Kort 

Videotykki Oy är en ledande finsk försäljare och hyrare för AV-teknik, vars strävan är att växa och utvecklas och behärskat trygga affärsverksamhetens orubbliga fortsättning också i framtiden. 

Vi är en säker och långvarig samarbetspartner för våra kunder i alla avseenden. 

Våra affärer fungerar i två städer, i Helsingfors och Tammerfors. Vi levererar apparater och tjänster till hela Finland och också utomlands. 

Vår personal är i medeltal 11 personer. 

I kreditklassifieringen tillhör vi den bästa AAA-gruppen.

Verksamhet från år 1984 

Vårt företags verksamhet började redan år 1984 med affärsnamnet Kristligt videoservice. Till vår betjäning hörde till en början uthyrning och en stor del av våra kunder var bl.a. religiösa samfund och organisationer. 

Då verksamheten expanderade för att betjäna alla sorters företag ändrades företagets namn till Videotykki Tmi, som bättre fick företagskunder att tänka sig det som ett AV-företag. År 1995 ändrades företagsnamnet till Videotykki Oy. 

Första affären 1998 

År 1998 öppnade vi vår första affär i Tölö, Helsingfors. I och med affärens kundbetjäningsutrymmen började vi också med försäljning av apparater till företag och i och med home theater -hobbyt har vår försäljning till konsumenter ökat avsevärt vilket gör att vi är Finlands största försäljare av projektorer för home theater -system. 

Värderingar och verksamhetsprincip 

Till Videotykkis värderingar och affärsverksamhetsetik hör en respekt och en jämlik betjäning för alla olika kulturer och individer. 

Kvalitet är viktigt för alla verksamhetsområden. I kundrelationer strävar vi efter ett långvarigt och konfidentiellt samarbete, vars mål är att båda parterna har framgång och är nöjda. Videotykki övervakar sina tjänsters och varors kvalité och vi förmodar att våra samarbetspartners binder sig för samma värderingar. 

Försäljning och hyrning 

Videotykki säljer och hyr allt som har med bild och ljud att göra. Från vårt produkturval hittar man bl.a. projektorer, monitorer, plasmatelevisioner, videokameror, ljus, högtalare, mikrofoner, AV-redskap och en hel del teknik för möten, alltså nästan allt som har med bild och ljud att göra. 

Vi levererar skilda apparater och också stora system. 

Till vår verksamhet hör också systemplanering, installation och bruksanvisning.
 

 

 

Videotykki Oy - Karjalankatu 2, 00520 Helsinki Puh. 020-7288 580, Fax. 020-7288 581, email: myynti@videotykki.fi